Türk Medeni Kanunu MADDE 419 – I. VASİNİN ATANMASI

TMK 419 KANUN MADDESİ


Madde 419- Vesayet makamı, gecikmeksizin vasi atamakla yükümlüdür.
Gerek duyulduğunda henüz ergin olmayanların da kısıtlanmasına karar verilebilir; ancak,
kısıtlama kararı ergin olduktan sonra sonuç doğurur.
Kısıtlanan ergin çocuklar kural olarak vesayet altına alınmayıp velâyet altında bırakılır

TMK 419 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 369 uncu maddesini karşılamaktadır.
Henüz ergin olmayanların gerekli görülerek kısıtlanmasına karar verilen
hâllerde, ikinci fıkraya kısıtlama kararının ancak ergin olma tarihinden itibaren sonuç
meydana getireceği hakkında bir ibare eklenmek suretiyle maddeye açıklık
getirilmiştir. Madde, kaynak İsviçre Medenî Kanununun 385 inci maddesine uygun
olarak üç fikra hâline getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top