Türk Medeni Kanunu MADDE 420 – II. GEÇİCİ ÖNLEMLER

TMK 420 KANUN MADDESİ


Madde 420- Vesayet işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı, vasinin atanmasından
önce de re\’sen gerekli önlemleri alır; özellikle, kısıtlanması istenen kişinin fiil ehliyetini geçici olarak
kaldırabilir ve ona bir temsilci atayabilir.
Vesayet makamının kararı ilân olunur

TMK 420 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 370 inci maddesini karşılamaktadır.
Ancak ondan farklı olarak madde iki fikra hâline getirilmiştir. İsviçre Medenî
Kanununun bu maddeyi karşılayan 386 ncı maddesi üç fikra hâlinde düzenlenmiştir.
Mehazın ilk iki fikrası tek fikra hâline getirilmiş, vesayet makamının kararının ilân
edilmesi iki hâli de kapsadığından ayrı fikra hâline getirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top