Türk Medeni Kanunu MADDE 422 – 1. USUL

TMK 422 KANUN MADDESİ


Madde 422- Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak on gün
içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.
İlgili olan herkes, vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak on gün içinde atamanın
kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir.
Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi
atar; yerinde görmediği takdirde, bu konudaki görüşü ile birlikte gerekli kararı vermek üzere
durumu denetim makamına bildirir

TMK 422 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 372 nci maddesini karşılamaktadır.
Anlaştırmak suretiyle kaleme alınmıştır. Maddedeki \”sulh mahkemesi\” yerine
\”vesayet makamı” deyimi kullanılmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top