Türk Medeni Kanunu MADDE 423 – 2. GEÇİCİ GÖREV

TMK 423 KANUN MADDESİ


Madde 423- Vasiliğe atanan kimse, vasilikten kaçınmış veya atanmasına itiraz edilmiş
olsa bile, yerine bir başkası atanıncaya kadar vasiye ait görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

TMK 423 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 373 üncü maddesini karşılamak tadır.
Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top