Türk Medeni Kanunu MADDE 425 – 4. GÖREVİN VERİLMESİ

TMK 425 KANUN MADDESİ


Madde 425- Atama kararı kesinleşince vesayet makamı vasinin göreve başlaması için
gerekli işlemleri yapar

TMK 425 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 375 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı İsviçre Medenî Kanununun 391 inci maddesindeki
aslıyla uyumlu olmak üzere \”Görevin verilmesi\” şeklinde değiştirilmiştir. Maddedeki
\”sulh mahkemesi\” yerine \”vesayet makamı\” deyimi kullanılmıştır. Hüküm değişikliği
Yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top