Türk Medeni Kanunu MADDE 431 – D. USUL

TMK 431 KANUN MADDESİ


Madde 431- Vasinin atanması usulüne ilişkin kurallar, kayyım ve yasal danışmanın
atanmasında da uygulanır.
Kayyım veya yasal danışman atanmasına ilişkin karar, ancak vesayet makamının gerekli
görmesi hâlinde ilân olunur.

TMK 431 KANUN GEREKÇESİ


yürürlükteki Kanunun 381 inci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki metinde sadece kayyımın atanmasından söz edildiği hâlde
maddede buna \”yasal danışman\” da eklenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top