Türk Medeni Kanunu MADDE 433 – B. YETKİ

TMK 433 KANUN MADDESİ


Madde 433- Yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi, ilgilinin yerleşim yeri
veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bulunduğu yer vesayet makamına aittir.
Yerleştirme veya alıkoymaya karar veren vesayet makamı, kurumdan çıkarmaya da yetkilidir

TMK 433 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medeni Kanununun yeni 397 b maddesinden
kısmen değiştirilmek suretiyle alınmıştır. Bu madde üç fikra hâlinde olup, ikinci
fıkrası Kantonal sistemle ilgili yetki kuralı getirdiğinden alınmamıştır.
Birinci fıkrada kural olarak yerleştirme veya alıkoymaya, ilgilinin yerleşim yeri
vesayet makamlarının yetkili olduğu belirtilmekte, ancak gecikmede sakınca bulunan
hâllerde ilgilinin bulunduğu yerdeki vesayet makamlarının da karar yetkisine sahip
olduğu ifade edilmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında yerleştirmeye veya alıkoymaya yetkili vesayet
makamının kurumdan çıkarmaya da yetkili olduğu belirtilmektedir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top