Türk Medeni Kanunu MADDE 434 – C. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TMK 434 KANUN MADDESİ


Madde 434- Kısıtlı bir kişi bir kuruma yerleştirildiği veya alıkonulduğu ya da ergin bir
kişi hakkında vesayete ilişkin diğer önlemlerin alınmasına gerek görüldüğü takdirde, kişinin
bulunduğu yer vesayet makamı veya özel kanunlarda öngörülen ilgililer, durumu yerleşim yeri
vesayet makamına bildirmekle yükümlüdürler.

TMK 434 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medeni Kanununun yeni 397c maddesinden
alınmıştır. Burada kısıtlı bir kişinin kuruma yerleştirilmesine veya alıkonulmasına ya
da ergin bir kişi hakkında vesayete ilişkin diğer önlemlerden birinin alınmasına gerek
görüldüğü takdirde bildirim yükümlülüğü getirilmektedir. Bildirim yükümlülerinden birisi, kişinin bulunduğu yerdeki vesayet makamı, diğeri ise özel kanunlarda öngörülen
ilgililerdir. Bildirimin yapılacağı yer ilgilinin verleşim yeri vesayet makamı olarak
belirlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top