Türk Medeni Kanunu MADDE 435 – D. İTİRAZ

TMK 435 KANUN MADDESİ


Madde 435- Kuruma yerleştirilen kişi veya yakınları, verilen karara karşı kendilerine
bildirilmesinden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler.
Bu hak, kurumdan çıkarılma isteminin reddi hâlinde de kullanılabilir

TMK 435 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medenî Kanununun 397d maddesinden aynen
alınmıştır. :
Birinci fıkrada kuruma yerleştirilen kişiye veya yakınlarına yerleştirme kararına
karşı kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren on gün içinde denetim makamına
itiraz olanağı getirilmiştir.
İkinci fıkrada aynı olanak kurumdan çıkarılma isteminin reddi hâlinde de
öngörülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top