Türk Medeni Kanunu MADDE 439 – II. DEĞERLİ ŞEYLERİN SAKLANMASI

TMK 439 KANUN MADDESİ


Madde 439- Kıymetli evrak, değerli eşya, önemli belge ve benzerleri, malvarlığının
yönetimi bakımından bir sakınca yoksa, vesayet makamının gözetimi altında güvenli bir yere
Konulur.

TMK 439 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 383 üncü maddesini karşılamak tadır.
Madde İsviçre Medenî Kanununun bu maddeyi karşılayan 399 uncu madde göz
önünde tutulmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top