Türk Medeni Kanunu MADDE 440 – III. TAŞINIRLARIN SATILMASI

TMK 440 KANUN MADDESİ


Madde 440- Vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirirse değerli şeylerin dışındaki
taşınırlar, vesayet makamının vereceği talimat uyarınca, açık artırma ile satılır. Hâkim, özel
durumları, taşınırın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar
verebilir.
Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk
olmadıkça satılamaz.

TMK 440 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 384 üncü maddesini karşılamak tadır.
\”Sulh mahkemesi\” yerine \”vesayet makamı\” deyimi kullanılmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top