Türk Medeni Kanunu MADDE 441 – 1. YATIRMA ZORUNLULUĞU

TMK 441 KANUN MADDESİ


Madde 441- Vesayet altındaki kişinin kendisi veya malvarlığının yönetimi için gerekli
olmayan paralar, faiz getirmek üzere, vesayet makamı tarafından belirlenen millî bir bankaya
yatırılır veya Hazine tarafından çıkarılan menkul kıymetlere çevrilir.
Paranın yatırılmasını bir aydan fazla geciktiren vasi, faiz kaybını ödemekle yükümlüdür.

TMK 441 KANUN GEREKÇESİ


Konu başlığı İsviçre Medenî Kanununun 401 inci maddesine uygun olarak
\”Paraların yatırılması\” biçiminde düzeltilmiştir. Madde yürürlükteki metinden farklı
olarak kaynak Kanuna uygunluğu sağlanarak iki fikra hâlinde düzenlenmiştir.
Birinci fıkradaki \”Sulh mahkemesi veya \’hükümetçe tayin edilmiş malî bir
müesseseye faiz mukabilinde ikraz edilir.\” ifadesi yerine \”faiz getirmek üzere, vesayet
makamı tarafından belirlenen milli bir bankaya yatırılır veya Hazine tarafından
çıkarılan menkul kıymetlere çevrilir.\” ifadesine yer verilmiştir.
İkinci fıkrada paranın yatırılmasını bir aydan fazla geciktiren vasinin, bu
yüzden uğranılan faiz kaybını ödemekle yükümlü olduğu öngörülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top