Türk Medeni Kanunu MADDE 442 – 2. YATIRIMLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

TMK 442 KANUN MADDESİ


Madde 442- Yeteri kadar güven verici olmayan yatırımlar, güvenli yatırımlara dönüştürülür.
Dönüştürme işleminin uygun zamanda ve vesayet altındaki kişinin menfaati gözetilerek
yapılması gerekir

TMK 442 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 386 ncı maddesini karşılamaktadır.
Kaynak Kanunun 402 nci maddesiyle paralellik sağlamak üzere yeniden kaleme
almarak iki fikra hâlinde düzenlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top