Türk Medeni Kanunu MADDE 443 – V. TİCARÎ VE SINAÎ İŞLETMELER

TMK 443 KANUN MADDESİ


Madde 443- Vesayet altındaki kişinin malvarlığı içinde ticarî, sınaî veya benzeri bir
işletme varsa; vesayet makamı, bunların işletilmesinin devamı veya tasfiyesi için gerekli talimatı
Verir.

TMK 443 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 386 ncı maddesini karşılamaktadır.
Kaynak Kanunun 402 nci maddesiyle paralellik sağlamak üzere yeniden kaleme
almarak iki fikra hâlinde düzenlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top