Türk Medeni Kanunu MADDE 445 – A. GENEL OLARAK

TMK 445 KANUN MADDESİ


Madde 445- Vesayet altındaki kişi küçük ise, vasi onun bakımı ve eğitimi için gereken
önlemleri almakla yükümlüdür.
Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, vasi bu konuda
ana ve babanın yetkilerine sahiptir

TMK 445 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 389 uncu maddesini karşılamaktadır.
Birinci fıkrada yürürlükteki metindeki \”infak ve terbiyesine itina eder\” ifadesi
yerine, \”bakımı ve eğitimi için gereken önlemleri almakla yükümlüdür.\” ifadesi
kullanılmıştır.
Madde, İsviçre Medenî Kanununun 405 inci maddesine paralel olarak iki fikra
hâlinde düzenlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top