Türk Medeni Kanunu MADDE 446 – B. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

TMK 446 KANUN MADDESİ


Madde 446- Küçüklerin koruma amacıyla bir kuruma yerleştirilmesine vasinin başvurusu
üzerine vesayet makamı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bizzat vasi karar verir ve
durumu derhâl vesayet makamına bildirir.
Bunun dışında usul ve yetkiyle ilgili konularda kısıtlı olsun veya olmasın erginlerin
korunması amacıyla özgürlüklerinin kısıtlanmasına ilişkin hükümler uygulanır.
Onaltı yaşını doldurmamış çocuk bu konuda mahkemeye bizzat başvuramaz.

TMK 446 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunda mevcut olmayan bu madde, kenar
başlığıyla birlikte İsviçre Medenî Kanununun 405a maddesinden aynen alınmıştır.
Birinci fıkrada küçüklerin -koruma amacıyla bir kuruma yerleştirilmesinde
vasinin başvurusu koşuluyla vesayet makamının yetkili olduğu belirlenmiş, ancak
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bu yetkiyi vasinin de kullanabileceği kabul
edilmiştir.
İkinci fıkrada yetkiye ilişkin birinci fıkra hükmü dışındaki usul ve yetkiyle ilgili
diğer konularda ergin kişilerin korunması amacıyla özgürlüklerin kısıtlanmasını
düzenleyen 432 ve devamı maddelere yollama yapılmıştır.
Üçüncü fıkrada onaltı yaşını doldurmamış çocukların koruma amacıyla kuruma
yerleştirilmeyi bizzat talep edemeyecekleri öngörülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top