Türk Medeni Kanunu MADDE 451 – A. VASİNİN RIZASI

TMK 451 KANUN MADDESİ


Madde 451- Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi, vasinin açık veya örtülü
izni veya sonraki onamasıyla yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir.
Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hâkimin belirleyeceği
uygun bir süre içinde onanmazsa, diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur.

TMK 451 KANUN GEREKÇESİ


Maddenin kenar başlıkları içeriğiyle uygun hâle getirilmiştir. Yürürlükteki
maddenin ikinci fıkrasının son climlesindeki \”vasi icazet vermezse, o tasarruf
hükümsüz kalır\” şeklindeki ifade, maddede yapılan işlemin onamaya kadar sadece
vesayet altındaki kişi hakkında etkisiz olduğunu belirtmek üzere, işlem onanmazsa
\”diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur\” şeklinde düzeltilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top