Türk Medeni Kanunu MADDE 452 – B. ONAMAMANIN SONUCU

TMK 452 KANUN MADDESİ


Madde 452- Vasinin onamadığı işlemlerde taraflardan her biri verdiğini geri isteyebilir.
Ancak, vesayet altındaki kişi, sadece kendi menfaatine harcanan veya geri isteme zamanında
malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarıyla ya da iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmış
olduğu miktarla sorumludur.
Vesayet altındaki kişi, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda diğer tarafı yanıltmış ise,
onun bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olur.

TMK 452 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 395 inci maddesini karşılamaktadır.
Kısıtlının sorumluluğunun \”geri isteme zamanında\”ki zenginleşmesi ile sınırlı
olduğu vurgulanmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top