Türk Medeni Kanunu MADDE 454 – I. YÖNETİM VE HESAP TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TMK 454 KANUN MADDESİ


Madde 454- Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığını iyi bir yönetici gibi özenle
yönetmek zorundadır.
Vasi, yönetimle ilgili hesap tutmak ve vesayet makamının belirlediği tarihlerde ve her
hâlde yılda bir defa hesabı onun incelemesine sunmakla yükümlüdür.
Vesayet altındaki kişi görüşlerini oluşturma ve açıklama yeteneğine sahip ise, hesabın
hâkim tarafından incelenmesi sırasında olanak ölçüsünde hazır bulundurulur.

TMK 454 KANUN GEREKÇESİ


Maddenin konu başlığı kaynak Kanunun 413 üncü maddesine uygun olarak
\”Malvarlığının yönetilmesi\” şeklinde değiştirilmiştir. İsviçre Medenî Kanununun 413
üncü maddesinde vasinin iki yılda bir hesap vermesi öngörüldüğü hâlde maddede bu
süre bir yıl olarak korunmuştur. Yine İsviçre Medenî Kanununun 413 üncü maddesi ile
yürürlükteki 397 nci maddesinin ikinci fıkrasında vesayet altındaki kişinin temyiz
kudretine sahip olması ve onaltı yaşında bulunması hâlinde hesabın hâkim tarafından
incelenmesi sırasında hazır bulundurulması öngörülmüştür. Böyle bir yaş sınırının her
zaman doğru bir çözüm olamayacağı göz önünde tutulmak ve Çocuk Hakları
Sözleşmesi ile uyumu sağlamak üzere yaş sının koyma yerine 450 nci maddede
olduğu gibi \”görüşlerini oluşturma ve açıklama yeteneğine sahip\” olma ölçüsü
getirilmiştir.
Madde İsviçre Medenî Kanununun 413 üncü maddesine uygun olarak üç fikra
hâline getirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top