Türk Medeni Kanunu MADDE 457 – E. VASİNİN ÜCRETİ

TMK 457 KANUN MADDESİ


Madde 457 – Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde
Hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret,
yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle her
hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir.

TMK 457 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 400 üncü maddesini karşılamaktadır.
Ancak yürürlükteki metinden farklı olarak maddeye, vasinin ücretinin vesayet
altındaki kişinin malvarlığından karşılanmasının mümkün olmadığı hâllerde bu ücretin
Hazine tarafından karşılanması hükmü eklenmiştir. Vesayet altındaki kişinin
malvarlığı yok ise, bu kişiye vasi bulmak ya da vasi bulunsa bile, kendisine ücret
ödenmediği için vasinin işleri gereği gibi ifa etmek mümkün olmamaktadır. Bu
sakıncalanı gidermek üzere bu durumda vasinin ücretinin Hazine tarafından
karşılanması kabul edilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top