Türk Medeni Kanunu MADDE 463 – II. DENETİM MAKAMINDAN

TMK 463 KANUN MADDESİ


Madde 463- Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izninden sonra denetim makamının
da izni gereklidir:
1. Vesayet altındaki kişinin evlât edinmesi veya evlât edinilmesi,
2. Vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi veya çıkması,
3. Bir işletmenin devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa
girilmesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması,
4. Ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri yapılması,
5. Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması,
6. Küçüğün ergin kılınması,
7. Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması.

TMK 463 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 406 ncı maddesini karşılamaktadır.
Maddede \”sulh mahkemesi\” deyimi yerine \”vesayet makamı\”, \”asliye
mahkemesi\” deyimi yerine \”denetim makamı\” deyimi kullanılmıştır. Hüküm
değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top