Türk Medeni Kanunu MADDE 464 – C. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ

TMK 464 KANUN MADDESİ


Madde 464- Vesayet makamı, vasinin belli dönemlerde vereceği rapor ve hesapları
inceler; gerekli gördüğü hâllerde bunların tamamlanması veya düzeltilmesini ister.
Vesayet makamı, rapor ve hesapları kabul veya reddeder; gerektiğinde vesayet altındaki
kişinin menfaatini korumak için uygun önlemleri alır.

TMK 464 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 406 ncı maddesini karşılamaktadır.
Maddede \”sulh mahkemesi\” deyimi yerine \”vesayet makamı\”, \”asliye
mahkemesi\” deyimi yerine \”denetim makamı\” deyimi kullanılmıştır. Hüküm
değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top