Türk Medeni Kanunu MADDE 465 – D. İZNİN BULUNMAMASI

TMK 465 KANUN MADDESİ


Madde 465- Kanunen gerektiği hâlde vasinin yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan
yapmış olduğu işlemler, vesayet altındaki kişinin vasinin izni olmaksızın yaptığı işlem hükmündedir.

TMK 465 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 408 inci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki madde sulh mahkemesinin izni alınmadan yapılan tasarrufların
hukuksal durumunu düzenlemiştir. Maddenin aslı olan İsviçre Medenî Kanununun 424
üncü maddesi göz önünde tutularak, madde, asliye mahkemesinin (denetim
makamının) izninin bulunmaması hâlini de kapsayacak şekilde kaleme alınmış ve
yetkili vesayet dairelerinin iznini almadan yapılan işlemlerin hukuksal durumu
Belirlenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top