Türk Medeni Kanunu MADDE 466 – A. ÖZEN YÜKÜMÜ

TMK 466 KANUN MADDESİ


Madde 466- Vesayet organları ve vesayet işleriyle görevlendirilmiş olan diğer kişiler, bu
görevlerini yerine getirirlerken iyi bir yönetimin gerektirdiği özeni göstermekle yükümlüdürler.

TMK 466 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 409 uncu maddesini karşılamaktadır.
Maddede öngörülen özen iyi bir yönetimin gerektirdiği özendir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top