Türk Medeni Kanunu MADDE 477 – I. GENEL OLARAK

TMK 477 KANUN MADDESİ


Madde 477- Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona
erer.
Yönetim kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya
kayyımın görevden alınmasıyla sona erer.
Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet makamının
kararıyla sona erer

TMK 477 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 421 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin konu ve kenar başlıkları \”Kayyımın vesayeti\” yerine \”Kayyımlıkta
ve yasal danışmanlıkta\”; \”Mutlak surette hitam\” yerine \”Genel olarak\” deyimleri
konulmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin birinci fıkrasında \”temsil
kayyımlığı\”, \”ikinci fıkrasında\” ise \”yönetim kayyımlığı\” deyimlerine yer verilmiş, böylece önceki maddelerle uyum sağlanmıştır.
Üçüncü fıkrada yasal danışmanlığın vesayet makamının kararıyla sona erdirileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top