Türk Medeni Kanunu MADDE 483 – I. SEBEPLERİ

TMK 483 KANUN MADDESİ


Madde 483- Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni
sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden
alınır.
Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri
tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir.

TMK 483 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 427 nci maddesini karşılamaktadır.
Arılaştırılmak suretiyle yeniden ve iki fikra hâlinde kaleme alınmıştır. Maddede \”sulh
hâkimi\” yerine \”vesayet makamı\” deyimi kullanılmıştır. Bu şekilde madde İsviçre Medenî Kanununun 445 inci maddesine uygun hâle getirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top