Türk Medeni Kanunu MADDE 484 – 1. İSTEK ÜZERİNE VEYA RE’SEN

TMK 484 KANUN MADDESİ


Madde 484- Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi veya her ilgili, vasinin
görevden alınmasını isteyebilir.
Görevden alınmayı gerektiren sebebin varlığını başka bir yoldan öğrenen vesayet makamı,
vasiyi re\’sen görevden almakla yükümlüdür.

TMK 484 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 428 inci maddesini karşılamaktadır.
Anılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında \”sulh
hâkimi\” yerine \”vesayet makamı\” denilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top