Türk Medeni Kanunu MADDE 487 – 4. DİĞER ÖNLEMLER

TMK 487 KANUN MADDESİ


Madde 487- Vesayet makamı, görevden alma ve uyarıda bulunmanın yanı sıra, vesayet
altındaki kişinin korunması için gerekli diğer önlemleri de almakla yükümlüdür.

TMK 487 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 431inci maddesini karşılamaktadır.
Arılaştırılmak ve \”sulh mahkemesi\” yerine \”vesayet makamı\” deyimi kullanılmak
suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top