Türk Medeni Kanunu MADDE 488 – 5. İTİRAZ

TMK 488 KANUN MADDESİ


Madde 488- İlgililer, vesayet makamının kararlarına karşı, tebliğ gününden başlayarak on
gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Denetim makamı, gerektiğinde duruşma da
yaparak bu itirazı kesin karara bağlar.

TMK 488 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 432 inci maddesini karşılamaktadır.
Anılaştırılmak ve \”sulh mahkemesi\” yerine \”vesayet makamı\”, \”asliye mahkemesi\”
yerine \”denetim makamı\” deyimleri kullanılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
Maddeye \”Denetim makamı, gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin karara
bağlar\” hükmü eklenmiştir. Bu hükümle vesayet makamı kararlarına karşı denetim
makamı nezdinde yapılan itirazın nasıl inceleneceği ve karara bağlanacağı
düzenlenmektedir. Buna göre denetim makamı bu itirazı dosya üzerinden veya gerek
gördüğünde duruşma yaparak inceleyecektir. Maddeye eklenen yeni hüküm, denetim
makamı kararlarının kesin olduğunu hükme bağlamak suretiyle, vesayet işlerinde
itiraza ilişkin kararların bir an önce yürürlüğe girmesi olanağını getirmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top