Türk Medeni Kanunu MADDE 489 – A. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ

TMK 489 KANUN MADDESİ


Madde 489- Görevi sona eren vasi, yönetimle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet
makamına vermekle yükümlü olduğu gibi; malvarlığını vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına
veya yeni vasiye teslim edilmek üzere hazır bulundurmak zorundadır.

TMK 489 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 433 üncü maddesini karşılamaktadır.
Arılaştırılmak ve \”sulh hâkimi\” yerine \”vesayet makamı\” deyimi kullanılmak suretiyle
yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top