Türk Medeni Kanunu MADDE 50 – II. KULLANILMASI

TMK 50 KANUN MADDESİ


Madde 50- Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır.
Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar.
Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar.

TMK 50 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 48 inci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki metnin hem kenar başlığı hem de hüküm fıkraları dil açısındanı
sadeleştirildiği gibi, metne hükmün anlam ve amacı açısından önemli olan bazı
eklemeler de yapılmıştır.
Birinci fıkra, 1984 tarihli Öntasarının 49 uncu maddesinde de yapıldığı
yürürlükteki metnin dil açısından sadeleştirilmiş ve günümüz diline çevrilmiş şeklidir.
İkinci fıkrada, yürürlükteki metnin hem dil açısından sadeleştirilmesi, hem de
düzenlenmek istenen konunun daha açık ifade edilebilmesi amacıyla bazı açılardan
tamamlanması söz konusudur. Bu fikrada, organların hukuki işlemleri ve diğer bütüin
hukuki fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokabilecekleri belirtilmiştir.
Üçüncü fıkrada düzenlenmek istenen konu ise, \”organ\”ın sorumluluğu değil,
organı oluşturan kişinin veya kişilerin sorumluluğu olduğu için, hüküm, bu açıdan
tamamlanmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Diğer taraftan hükme, yürürlükteki
metinden farklı olarak, bir de \”..ayrıca..\” sözcüğü eklenmiştir; çünkü organı oluşturan
kişilerin kişisel sorumlulukları tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayan ve
onun yanında yer alan bir sorumluluktur. Kaynak Kanunun 55 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında ve 1984 tarihli Öntasarının 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da aynı
hususlar vurgulanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top