Türk Medeni Kanunu MADDE 501 – D. DEVLET

TMK 501 KANUN MADDESİ


Madde 501- Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.

TMK 501 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 448 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı yürürlükteki 448 inci maddede \”Hazine” şeklindedir.
Bunun yerine maddede Devlet sözcüğüne yer verilmiş ve bunun anlamı daha iyi ifade
edeceği düşünülmüştür

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top