Türk Medeni Kanunu MADDE 504 – B. İRADE SAKATLIĞI

TMK 504 KANUN MADDESİ


Madde 504- Mirasbırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında
yaptığı ölüme bağlı tasarruf geçersizdir. Ancak, mirasbırakan yanıldığını veya aldatıldığını
öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl
içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılır.
Ölüme bağlı tasarrufta kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma hâlinde
mirasbırakanın gerçek arzusu kesin olarak tespit edilebilirse, tasarruf bu arzuya göre düzeltilir.

TMK 504 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 451 inci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki Kanunun 451 inci maddesinin kenar başlığı \”Batıl tasarruflar\”
şeklindedir. Durum, İsviçre Medenî Kanununda da böyledir. Fakat madde incelendiği
zaman, genel olarak ölüme bağlı tasarrufların hükümsüzlüğünü genel olarak
düzenlemenin söz konusu olmadığı, sadece irade sakatlığı hâlinde, miras bırakanın
yanıldığını veya aldatıldığını öğrenmesinden ya da korkutma veya zorlamanın
etkisinden kurtulmasından sonraki davranışına göre, ölüme bağlı tasarnıfun
(akıbetinin) düzenlendiği görülmektedir. Söz konusu tarihten itibaren bir yıl içinde,
mirasbırakan tasarruftan dönmediği takdirde, tasarruf geçerlilik kazanacaktır.
Mirasbırakanın sakat irade beyanı ile yaptığı vasiyetnameden, bir yıllık hak düşürücü
süre içinde dönmemiş olması hâlinde, ölümünden sonra artık onun mirasçıları iptal
davası açma hakkına sahip değildir. Miras sözleşmeleri açısından ise, mirasbırakan
artık bir yıllık sürenin geçmesiyle, sözleşmeden tek taraflı olarak dönemeyeceği gibi,
ölümünden sonra mirasçıları da ölüme bağlı tasarrufu iptal ettiremeyeceklerdir.
Maddenin düzenlediği asıl konu dikkate alınarak kenar başlık \”İrade sakatlığı\”
tarzında ifade edilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top