Türk Medeni Kanunu MADDE 519 – III. TEREKE İLE İLGİSİ

TMK 519 KANUN MADDESİ


Madde 519- Tereke mevcudunu veya tasarrufu yerine getirme yükümlüsüne yapılan
kazandırmayı ya da saklı payı zedeleyen tasarrufların orantılı olarak tenkisi istenebilir.
Tasarrufu yerine getirme yükümlüsü, mirasçılığı veya kendisine bırakılan kazandırmayı
reddetmiş ya da mirasbırakandan önce ölmüş veya mirastan yoksun kalmış olsa bile tasarruf
yürürlükte kalır; yerine getirme borcu, bu durumlardan yararlananlara geçer.
Yasal veya atanmış mirasçı, mirası reddetmiş olsa bile lehine yapılmış bir tasarrufun
yerine getirilmesini isteyebilir.

TMK 519 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 466 ncı maddesini karşılamaktadır.
Maddenin \”Tenkis\” şeklindeki kenar başlığı maddenin içeriğine uygun olarak,
İsviçre Medenî Kanununun 486 ncı maddesinde olduğu gibi \”Tereke ilgisi\”
şeklinde kaleme alınmıştır. Bununla \”belirli mal bırakma\”nın tereke karşısındaki
durumu ifade edilmek istenmiştir.
Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi, İsviçre Medenî
Kanununun 486 ncı maddesinde olduğu gibi aynı fikra hâline getirilmek suretiyle
madde üç fıkraya dönüştürülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top