Türk Medeni Kanunu MADDE 521 – I. BELİRLENMESİ

TMK 521 KANUN MADDESİ


Madde 521- Mirasbırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla önmirasçı atadığı kişiyi mirası
artmirasçıya devretmekle yükümlü kılabilir.
Aynı yükümlülük artmirasçıya yüklenemez.
Bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanır.

TMK 521 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 468 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin \”Fevkalade ikame\” şeklindeki konu başlığı İsviçre Medenî
Kanununun 488 inci maddesinde olduğu gibi ve öğretiyle uygulamada çoğunlukla ve
1984 tarihli Öntasarının da 455 inci maddesinde benimsendiği üzere \”Artmirasçı
atama\” şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin \”Namzet tâyini\” olan kenar başlığı
\”Belirlenmesi\” şeklinde kaleme alınmıştır. Zira bu madde artmirasçının
belirlenmesiyle ilgilidir.
Yürürlükteki maddenin birinci fıkrası iki fikra hâline getirilmek suretiyle madde
üç fıkraya dönüştürülmüştür. Hüküm değişikliği yoktur. Maddenin birinci fıkrasındaki
\”namzet\” tanımıyla ilgili hüküm, kanunlarda bu tür tanımların isabetli olmayacağı
düşüncesiyle maddeye alınmamıştır. Kaynak Kanunda da böyle bir tanım yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top