Türk Medeni Kanunu MADDE 522 – II. ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ

TMK 522 KANUN MADDESİ


Madde 522- Tasarrufta geçiş anı belirtilmemişse miras, önmirasçının ölümüyle artmirasçıya
geçer.
Tasarrufta geçiş anı gösterilmiş olup önmirasçının ölümünde bu an henüz gelmemişse
miras, güvence göstermeleri koşuluyla önmirasçının mirasçılarına teslim edilir.
Mirasın artmirasçıya geçmesine herhangi bir sebeple olanak kalmadığı anda miras,
önmirasçıya; önmirasçı ölmüşse onun mirasçılarına kesin olarak kalır.

TMK 522 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 469 uncu maddesini karşılamaktadır.
Madde, 1984 tarihli Öntasarının 446 inci maddesi esas alınmak suretiyle,
İsviçre Medenî Kanununun 489 uncu maddesi göz önünde tutularak ve anılaştırılmak
suretiyle üç fıkra hâlinde yeniden kaleme alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top