Türk Medeni Kanunu MADDE 523 – III. GÜVENCE

TMK 523 KANUN MADDESİ


Madde 523- Önmirasçıya geçen mirasın sulh mahkemesince defteri tutulur.
Mirasbırakan açıkça bağışık tutmadıkça, mirasın önmirasçıya teslimi onun güvence
göstermesine bağlıdır. Taşınmazlarda bu güvence, yeterli görüldüğü takdirde mirası geçirme
yükümlülüğünün tapu kütüğüne şerh verilmesiyle de sağlanabilir.
Önmirasçı güvence göstermez veya artmirasçının beklenen haklarını tehlikeye düşürürse,
mirasın resmen yönetimine karar verilir.

TMK 523 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 470 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde, 1984 tarihli Öntasarının 447 inci maddesinde olduğu gibi İsviçre
Medenî Kanununun 490 inci maddesi göz önünde tutulmak suretiyle üç fikra hâlinde
anılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasında önmirasçının \”güvence vermesi\” yerine \”güvence
göstermesi\” deyimi kullanılmıştır. Bununla, güvencenin sadece rehin\’ şeklindeki maddî
güvenceler olması gerekmediği, kefalet şeklinde güvencelerin de gösterilebileceği ifade edilmek istenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top