Türk Medeni Kanunu MADDE 530 – 3. TEREKE ALACAKLILARININ HAKLARI

TMK 530 KANUN MADDESİ


Madde 530- Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar
mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için
ölümünden önceki beş yıl içinde mirasbırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması
anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar

TMK 530 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 477 nci maddesini karşılamaktadır.
Madde, 1984 tarihli Öntasarının 434 üncü maddesinde olduğu gibi, İsviçre
Medeni Kanununun 497 nci maddesi esas alınmak suretiyle ve anlaştırılarak yeniden
kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top