Türk Medeni Kanunu MADDE 532 – A. DÜZENLENMESİ

TMK 532 KANUN MADDESİ


Madde 532 – Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir.
Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli
Olabilir.

TMK 532 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 479 uncu maddesini karşılamaktadır.
Madde kısmen ifade değişikliğiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm
değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top