Türk Medeni Kanunu MADDE 533 – B. MEMURUN İŞLEVİ

TMK 533 KANUN MADDESİ


Madde 533 – Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur,
vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir.
Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır.
Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.

TMK 533 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 480 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde kenar başlığıyla birlikte İsviçre Medenî Kanununun 500 üncü
maddesine uygun olarak üç fikra hâline getirilmiş ve arılaştırılmak suretiyle yeniden
kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top