Türk Medeni Kanunu MADDE 534 – C. TANIKLARIN KATILMASI

TMK 534 KANUN MADDESİ


Madde 534 – Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan,
vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan
eder.
Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve mirasbırakanı tasarrufa ehil
gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.
Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

TMK 534 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 481 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde, İsviçre Medenî Kanununun 501 inci maddesindeki aslına uygun olarak
üç fikra haline getirilmiş ve arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm
değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top