Türk Medeni Kanunu MADDE 535 – D. MİRASBIRAKAN TARAFINDAN OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN DÜZENLEME

TMK 535 KANUN MADDESİ


Madde 535- Mirasbırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa, memur
vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine mirasbırakan vasiyetnamenin son
arzularını içerdiğini beyan eder.
Bu durumda tanıklar, hem mirasbırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu
tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından mirasbırakana
okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye
yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar.

TMK 535 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 482 nci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı kaynak Kanunun 502 nci maddesinde olduğu gibi
kaleme alınmıştır. Zira bu madde sadece okuyup yazamayan kişilerin vasiyetnamesini
düzenlememektedir. Burada okuyup yazma bildiği hâlde bedensel bir özür nedeniyle
imza yeteneğine sahip olmayan kişilerin vasiyeti de söz konusudur.
Maddenin birinci fıkrası kenar başlığına uygun olarak yeniden kaleme alınmıştır \”Okuyamama veya imza edememe\” yerine \”bizzat okumaz veya okuyamazsa ve bizzat imzalamaz veya imzalayamazsa\” ifadesi kullanılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top