Türk Medeni Kanunu MADDE 536 – E. DÜZENLEMEYE KATILMA YASAĞI

TMK 536 KANUN MADDESİ


Madde 536- Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden
yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri
ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak
katılamazlar.
Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve
altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada
bulunulamaz.

TMK 536 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 483 üncü maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı maddenin içeriğine uygun olarak \”Düzenlemeye katılma yasağı şeklinde\” kaleme alınmıştır. Gerçekten de bu madde, vasiyatnameye katılması yasak olan kişileri belirlemiştir.
Maddenin birinci fıkrasında hüküm değişikliği yapılmamıştır. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
Kaynak İsviçre Medenî Kanununun 503 üncü maddesinde ikinci bir fikra ile bir
kısıtlamaya daha yer verilmiş iken bu fikra yürürlükteki Kanuna alınmamıştır. Bu fikra
vasiyetnameyi düzenleyen resmî memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan
hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine vasiyetname ile kazandırmada
bulunulmasını yasaklamaktadır.
Bu hükmün yürürlükteki Kanunda yer almamasının bir unutkanlık sonucu
olduğu, yürürlükteki Kanunun 500 üncü maddesinin ikinci fıkrasında müeyyideyi
düzenleyen bir hükme yer verilmiş olmasından anlaşılmaktadır.
Bu sebeple, söz konusu eksikliği gideren bir ikinci fikra maddeye ilâve edilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top