Türk Medeni Kanunu MADDE 542 – 1. YENİ VASİYETNAME İLE

TMK 542 KANUN MADDESİ


Madde 542- Mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak
suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir.
Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir.

TMK 542 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 489 uncu maddesini karşılamaktadır.
Maddenin konu başlığı \”Vasiyetten dönme\” olarak değiştirilmiştir. Çünkü bu ve
bundan sonraki maddelerde vasiyetçinin yapmış olduğu vasiyetten hangi yollarla
dönebileceğini düzenlemektedir. Maddenin kenar başlığı \”Yeni vasiyetname ile\”
şeklinde düzenlenmiştir. Madde kaynak Kanuna uygun olarak iki fikra hâline
getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top