Türk Medeni Kanunu MADDE 544 – 3. SONRAKİ TASARRUFLAR

TMK 544 KANUN MADDESİ


Madde 544- Mirasbırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir
vasiyetname yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça,
sonraki vasiyetname onun yerini alır.
Belirli mal bırakma vasiyeti de, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, mirasbırakanın
sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan
Kalkar

TMK 544 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 491 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde İsviçre Medenî Kanununun 511 inci maddesine uygun olarak iki fikra
hâlinde yeniden kaleme alınmıştır.
Maddenin kenar başlığı yürürlükteki Kanunda \”Vasiyetlerin taaddüdü” şeklinde
iken, \”Sonraki tasarruflar\” şeklinde kaleme alınmıştır. Maddede sadece
vasiyetnamelerin birbirini takip etmesinin değil, bir vasiyetle bağdaşmayan tasarrufta
bulunulmasının da düzenlendiği göz önünde tutulmak suretiyle maddenin başlığı,
İsviçre Medeni Kanununun 511 inci maddesine uygun olarak \”Sonraki tasarruflar\”
şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top