Türk Medeni Kanunu MADDE 547 – B. SÖZLEŞMEDEN DÖNME YOLU İLE

TMK 547 KANUN MADDESİ


Madde 547- Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf,
bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması
hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.

TMK 547 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 494 üncü maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki metinde bir tarafın borcunu ifa etmemesi hâlinde diğer tarafın
borçlar hukuku kuralları uyarınca mukaveleyi feshetmesinden söz edilmiştir. Borçlar
Kanununun 106 ve 108 inci maddelerine yollama yapılan bu hükümde kullanılmış
olan \”fesih\” deyimi, bugün öğretide “sözleşmeden dönme\” olarak ifade edilmektedir
ve bu ifade yerleşmiştir. Bu sebeple maddenin gerek başlığında gerek metninde bu
deyim kullanılmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top