Türk Medeni Kanunu MADDE 549 – C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI

TMK 549 KANUN MADDESİ


Madde 549- Miras sözleşmesi veya vasiyetnameyle yapılan ölüme bağlı kazandırmalar,
mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmın sonradan daralması yüzünden hükümsüz olmaz;
sadece tenkis edilebilir.

TMK 549 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 496 ncı maddesini karşılamaktadır.
Madde kenar başlığıyla birlikte İsviçre Medenî Kanununun 516 ncı maddesine
uygun olarak arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği
Yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top