Türk Medeni Kanunu MADDE 563 – 1. GENEL OLARAK

TMK 563 KANUN MADDESİ


Madde 563- Tenkis, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan
anlaşılmadıkça, mirasçı atanması yoluyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde edilen
kazandırmaların tamamında, orantılı olarak yapılır.
Ölüme bağlı tasarrufla kazandırma elde eden kimse, bazı vasiyetleri yerine getirmekle
yükümlü kılınmışsa, kazandırmanın tenkise tâbi tutulması hâlinde, bu kimse mirasbırakanın
arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça vasiyet borçlarının da aynı oranda tenkis
edilmesini isteyebilir.

TMK 563 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 505 inci maddesini karşılamaktadır.
Hüküm değişikliği yoktur. Ancak ikinci fıkrada ölüme bağlı tasarrufla kendisine
kazandırma yapılan kimseye bazı vasiyetleri yerine getirme borcu yükletildiği
hâllerde, yapılan kazandırma tenkise tâbi tutulduğu takdirde, bu kimsenin, vasiyet
borçlarının tenkisini isteme hakkı bulunduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top