Türk Medeni Kanunu MADDE 565 – A. TENKİSE TÂBİ KAZANDIRMALAR

TMK 565 KANUN MADDESİ


Madde 565- Aşağıdaki karşılıksız kazandırmalar, ölüme bağlı tasarruflar gibi tenkise
tâbidir:
1. Mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras payına mahsuben
yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar, geri verilmemek kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri
veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve
kuruluş sermayesi,
2. Miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar,
3. Mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve
ölümünden önceki bir yıl içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış olduğu bağışlamalar,
4. Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan
Kazandırmalar.

TMK 565 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 507 nci maddesini karşılamaktadır.
Maddenin konu ve kenar başlıkları içeriğine ve amacına uygun olarak
değiştirilmiştir.
Madde dört bent hâlinde arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.
Maddenin (3) numaralı bendinde yer alan \”serbestçe dönme hakkı saklı
tutularak yapılan bağışlamalar\” kavramı geniş yoruma elverişli bir ifadedir. Yargıtay
kararlarında buraya intifa hakkı saklı tutularak yapılan bağışlamaların da girdiği kabul
edilmektedir. Maddeye bu hususu da kapsayacak bir ifade eklenmesi düşünülmüşse de
metnin söz konusu hususu da kapsadığı dikkate alınarak bu eklemenin gereksiz olduğu
kabul edilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top