Türk Medeni Kanunu MADDE 568 – 5. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN

TMK 568 KANUN MADDESİ


Madde 568- Mirasbırakan, tahmin edilen devam sürelerine göre sermayeye çevrilmeleri
hâlinde tasarruf edilebilir kısmı aşan intifa hakkı veya irat borcu ile terekesini yükümlü kılarsa,
mirasçıları, intifa hakkının veya irat borcunun tenkisini ya da tasarruf edilebilir kısmı vererek bu
yükümlülüğün kaldırılmasını isteyebilirler.

TMK 568 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 510 uncu maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı kısaltılmak suretiyle \”İntifa hakkı veya irat
bakımından\” şeklinde kaleme alınmıştır. Maddenin ifadesi arılaştırılmıştır. Hükdim
değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top